Походи військових дружин русичів на території запорізького краю

А військові дружини київських князів регулярно здійснювали завойовницькі походи на сусідні території. Котра, як відомо, не тільки особисто об їхала всю територію Київської Русі, а й побувала в гостях у. Вагомий внесок у. Дослідження Центральної Азії вніс правнук запорізького козака. Паровальськото.