Вікіпедія енергозбереження в запорізькій області

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Запорі́зька держа́вна інжене́рна акаде́мія (ЗДІА) — споконвічно промисловий ВНЗ Запоріжжя IV рівня акредитації.

День університету — 1 вересня. В закладі навчається 5397 студентів. Серед викладацького складу 23 доктори та 22 професори. З 2003 р. ректором ЗДІА є професор, доктор фізико-математичних наук, Заслужений працівник освіти України Пожуев Володимир Іванович.

В академії здійснюється підготовка фахівців на п'яти факультетах за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями — бакалавр, спеціаліст, магістр. Бакалаври навчаються за 17 напрямами з 11 галузей знань, а спеціалісти та магістри — за 19 спеціальностями за денною і заочною формами навчання. Всі спеціальності акредитовані за IV рівнем. Центр безперервної освіти має ліцензію на перепідготовку спеціалістів за 17 спеціальностями.

Зміст

Запорізька державна інженерна академія заснована в 1959 Міністерством вищої і середньої освіти УРСР як вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту; з 1965 рік а — філія ДМетІ, а з 1976 а — Запорізький індустріальний інститут. Під керівництвом Ю. М. Потебні з провінційного ВНЗ ЗІІ увійшов до числа найбільш відомих і перспективних ВНЗ не тільки України, але й Радянського Союзу. Постановою Кабінету Міністрів України № 592 від 29.08.1994 р. на базі Запорізького індустріального інституту створена Запорізька державна інженерна академія. За роки свого 50-ти річного існування завдяки вдалому старту навчальний заклад виріс з філії провінційного інституту до академії. Випускники академії стовідсотково задовольняють кадрову потребу промислового регіону.

Навчальний комплекс академії повністю займає один міський квартал, на якому розташовані 3 основні корпуси: навчальний, (загальна площа — 9769,7 кв.м), навчально-лабораторний (8706,9 кв.м), лабораторний (9043,6 кв.м).

Студентське містечко складається з двох багатоповерхових гуртожитків: № 1 з загальною площею — 7009,6 м² з кількістю місць 320 та гуртожиток № 2 з площею 7850,2 кв.м, розраховане на 640 місць, які розташовані поблизу від навчального комплексу та мають всю необхідну інфраструктуру.

Спортивно-фізкультурний комплекс на острові Хортиця має 3 основні корпуси з загальною площею — 5857,8 м² та їдальню з площею — 464,8 кв.м.

На березі Азовського моря розташована база відпочинку «Монтажник», де академія має 45 місць на правах власності.

§Інститути та факультети[ред. ред. код]

§Металургійний факультет[ред. ред. код]

Напрями: металургія, машинобудування, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Спеціальності:

 • металургія чорних металів,
 • металургія кольорових металів
 • обробка металів тиском
 • металургійне обладнання

§Факультет будівництва та водних ресурсів[ред. ред. код]

Напрями: будівництво, гідротехніка (водні ресурси). Спеціальності:

 • промислове і цивільне будівництво
 • міське будівництво та господарство
 • водопостачання та водовідведення

§Факультет енергетики та енергозбереження[ред. ред. код]

Напрями: теплоенергетика, гідроенергетика, електротехніка та електротехнології. Спеціальності:

 • теплоенергетика,
 • гідроенергетика,
 • енергетичний менеджмент

§Факультет інформаційних та електронних технологій[ред. ред. код]

Напрями: програмна інженерія, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, мікро- та наноелектроніка, електронні пристрої та системи. Спеціальності:

 • програмне забезпечення систем
 • автоматизоване управління технологічними процесами
 • фізична та біомедична електроніка
 • електронні системи

§Факультет економіки та управління[ред. ред. код]

Напрями: економіка підприємства, економічна. кібернетика, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент Спеціальності:

 • економіка підприємства
 • економічна кібернетика
 • фінанси і кредит
 • облік і аудит
 • менеджмент організацій і адміністрування

§Перепідготовка кадрів[ред. ред. код]

В академії є можливість отримання другої вищої освіти як паралельно з першим, так і на факультеті післядипломної освіти, а також навчання в докторантурі та аспірантурі.

§Кафедри[ред. ред. код]

Кафедра Металургії чорних металів

Кафедра Охорони праці та екології металургійного виробництва

Кафедра Графіки та нарисної геометрії

Кафедра Фізичного виховання та спорту

Кафедра Металургійного обладнання

Кафедра Обробки металів тиском

Кафедра Металургії кольорових металів

Кафедра Хімії

Кафедра Економіки Підприємства

Кафедра Економічної кібернетики

Кафедра Українознавства

Кафедра Іноземних мов

Кафедра Фінансів

Кафедра Менеджменту організацій

Кафедра Обліку і аудиту

Кафедра Економічної теорії

Кафедра філософії і політології

Кафедра Промислового та цивільного будівництва

Кафедра Міського будівництва і господарства

Кафедра Водопостачання та водовідведення

Кафедра Прикладної та будівельної механіки

Кафедра Програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра Автоматизованого управління технологічними процесами

Кафедра Вищої та прикладної математики

Кафедра Фізичної та біомедичної електроніки

Кафедра Електронних систем

Кафедра Фізики

Кафедра Теплоенергетики

Кафедра гідроенергетики

Кафедра Енергетичного менеджменту

 • Потебня Юрій Михайлович — ректор з 1976 р. по 1983 р.
 • Ревун Михайло Павлович — ректор з 1983 р. по 2003 р.
 • Пожуєв Володимир Іванович — ректор з 2003 р. по 2013 р.

Для забезпечення навчального процесу в академії створено комп'ютерні класи, об'єднані високошвидкісний мережею, оснащені мультимедійними комп'ютерами високого рівня, які дозволяють розробляти сучасні системи економічної інформації, системи моделювання, прогнозування та дослідження мікро-і макроекономічних процесів. Для організації, керівництва, координації, контролю та здійснення робіт із забезпечення безперебійного функціонування і розвитку програмно-апаратного комплексу на правах структурного підрозділу ЗДІА діє Інформаційно-обчислювальний центр.

Загальний контингент студентів академії становить 14000 чоловік. Студенти часто беруть участь у різних заходах: зборах, урочистих засіданнях, ділових зустрічах, концертах, святах. Досягнення студентів у спорті — це одне з успішних напрямків, що розвивається керівництвом академії. Вихованці академії ставали олімпійськими чемпіонами, срібними призерами. У стінах ВНЗ було підготовлено 11 майстрів спорту з фехтування. Академія надає можливість займатися баскетболом, легкою атлетикою, волейболом; проводяться змагання в різних видах спорту.

Навчальний процес і наукову діяльність забезпечують 447 викладача, у тому числі 49 професорів, докторів наук, 223 кандидатів наук, доцентів.

Академія має 2 студентських гуртожитки на 1280 місць, загальною площею 14850 кв.м. У гуртожитках створено всі умови для комфортного проживання самостійної роботи і підготовки до занять. Особливий внесок в охорону і зміцнення здоров'я студентів робить санаторій-профілакторій, єдиний серед санаторіїв ВНЗ України, який удостоєний вищої категорії та працює в безперервному режимі. Лікувальний комплекс складається з кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, залу лікувальної фізкультури, відділення фізіотерапії.

§Співпраця та міжнародні зв'язки[ред. ред. код]

Академія плідно співпрацює із Запорізьким юридичним інститутом. Студенти ЗДІА вивчають у ЗЮІ правознавство та отримують диплом юриста. В академії працює Відділ міжнародних зв'язків. Починаючи з 1998 а активізувалася робота в галузі міжнародного співробітництва, налагодження та забезпечення контактів з регіональними вітчизняними та міжнародними фондами та організаціями, які адмініструють міжнародні програми академічних та наукових обмінів, а також — ознайомлення студентів, аспірантів та викладачів з діючими академічними програмами, грантами, стажуваннями, надання різнобічної допомоги щодо участі у них. Студенти, аспіранти ЗДІА мають можливість брати участь у конкурсах на отримання стипендій, місць стажування за кордоном; також студенти мають можливість під час навчання впродовж літніх канікул працювати і подорожувати країнами Західної Європи, США. З березня 2006 а була проведена реорганізація відділу міжнародних зв'язків академії шляхом об'єднання Відділу міжнародних зв'язків та Підготовчого відділення для іноземних громадян. В академії дотримуються принципу: інженер зобов'язаний володіти комп'ютерними технологіями і обов'язково знати іноземну мову. Реалізуючи цей принцип на практиці, в ЗДІА створили Лінгвістичний центр, де студенти можуть удосконалювати знання англійської, німецької або французької мови, опанувати італійською та іспанською мовами. Випускники, які пройшли навчання в Лінгвістичному центрі, стажуються в магістратурі навчальних закладів Німеччини, Фінляндії, Ірландії. Протягом 3 років Академія співробітничає з Національним Комітетом IAESTE, який займається організацією наукових і студентських обмінів і включає 54 вузу України, працює під егідою ООН і об'єднує національні комітети 65 країн світу.

§Почесні доктори та випускники[ред. ред. код]

 • Юрій Лагутін, Михайло Іщенко, Олександр Резанов, Сергій Кушнирюк та Олександр Шипенко — чемпіони Олімпійських ігор.
 • Валентина Лутаєва — член гандбольної збірної команди СРСР — переможця Олімпійських ігор у Монреалі та Москві.
 • Майстер спорту міжнародного класу у фехтуванні Тетяна Чернявська — чемпіонка світу, (1986 р.). срібний призер Всесвітньої студентської Універсіади в Японії.
 • Бастрига Іван Михайлович — генеральний директор Запорізького алюмінієвого комбінату
 • Федотов, Олександр Олександрович — голова правління Запорізького алюмінієвого комбінату

§Нагороди та репутація[ред. ред. код]

В журналі «Деньги» від 24.03.2011 р. опуб-лікувано підсумки рейтингування вищих навчальних закладів роботодавцями (Google, Atlanticgroup, МЕТРО Кеш енд Керрі Україна, компанія «Сандора», МТС Україна та ін.). ЗДІА увійшла до двадцяти найкращих технічних університетів України (15 місце).

У рейтингуванні ВНЗ, проведеному МОНмолодьспорту у 2012 р. по групі «Технічні університети» за критерієм «Ресурсне забезпечення навчального процесу» академія розділила друге та третє місця із ХНУРЕ.

 • Запорізька область: природа, історія, архітектура, культура, економіка: Ілюстрована енциклопедія. — Запоріжжя: Дике поле, 2004. — 540 с.

Источник: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0...

 • Автор: Asedah
 • Комментарии: 14
 • Просмотры: 1736